16 Iunie 2019
METODOLOGIEPROGRAMARE

METODOLOGIE DE DEZVOLTARE APLICATII DE GESTIUNE

     Aplicatiile de gestiune reprezinta o categorie de servicii de dezvoltare software pus la dispozitia clientilor pentru orice domeniu de activitate. Beneficiind de o experienta bogata în domeniul aplicatiilor de gestiune, InfoRapArt S.R.L. propune clientilor sai un serviciu de cea mai buna calitate, care asigura o operativitate si o functionalitate complete.


I. CATEGORII DE SERVICII ASIGURATE

 • Servicii de dezvoltare a aplicatiilor de gestiune
 • Instalare, configurare, implementare aplicatii si sisteme
 • Mentenanta sistemelor informatice
 • Administrare aplicatii, sisteme si baze de date
 • Consultanta IT&C
 • Solutii de informatizare
 • Optimizare aplicatii/sisteme
 • Outsoursing
 • Aplicatii simple sau complexe la cerere

II. DOMENII DE APLICABILITATE

  1. Resurse Umane
  2. Financiar-Contabilitate
  3. Gestiune
  4. Productie
  5. Comert
  6. Vânzari si distributie
  7. Mentenanta
  8. Management
  9. Proiectare
  10. Planificare
  11. Analiza si Statistica
  12. Calculabilitate
  13. Inteligenta artificiala

III. PRINCIPII DE DEZVOLTARE

 1. Primul criteriu de apreciere a utilitarii unei aplicatii este criteriul calitatii - din punct de vedere functional, cât si al performantelor înregistrate.
 2. Tehnologiile de dezvoltare utilizate nu pot fi altele decât cele de ultima ora.
 3. Un design atragator trebuie sa fie în perfect acord cu functionalitatea, cu navigarea simpla si intuitiva si cu eficacitatea utilizarii.
 4. Aplicatia trebuie sa functioneze fara defectiuni si sa dea clientului o satisfactie maxima privind utilitatea acesteia si ajutorul pe care i-l ofera în activitatea sa
 5. Numai analistii si programatorii de exceptie pot crea aplicatii deosebite ca functionalitate, performante, timp de raspuns, portabilitate si usurinta în utilizare.
 6. O aplicatie fara instrumente complete de administrare este sortita sa "moara" într-un timp relativ scurt. De aceea e nevoie ca aplicatia sa contina suficiente instrumente de administrare, pentru a oferi toate sansele utilizatorului de a se descurca în situatii critice.

IV. ETAPE DE REALIZARE

1. Consultanta

 • este un serviciu care se acorda gratuit clientului odata cu definirea temei si obiectivelor aplicatiei
 • consultanta este oferita pentru identificarea în comun a necesitatilor clientului cu privire la aplicatia pe care o doreste si aria de aplicabilitate a acesteia, tratarea pe computer a unei afaceri, comunicarea; de asemenre, consultanta poate referi si identificarea variantei optime în care aplicatia de gestiune ar putea satisface toate necesitatile clientului.
 • în functie de diferite aspecte rezultate din necesitatile rezolvarii, în aceasta faza pot fi stabilite si elemente precum:
  • gradul de complexitate a proiectului
  • resursele materiale si umane
  • relatiile de colaborare
  • costurile implicate etc.
 • elaborarea unui deviz tehnic, care poate fi numai informativ sau poate deveni parte integranta dintr-un contract de dezvoltare. In cel de-al doilea caz, el poate include o schema detaliata a aplicatiei care urmeaza sa fie dezvoltata. Dupa caz, devizul tehnic poate specifica în detaliu continutul fiecarei componenteîn parte, a caracteristicilor ce urmeaza a fi dezvoltate si a tehnologiilor care vor fi folosite.

2. Analiza

 • prima etapa de dezvoltare are în vedere definirea temei de realizare, constând din definirea clara a cerintelor si obiectivelor proiectului
 • urmeaza etapa de identificare a celor mai bune variante de a satisface complet cerintele clientului
 • faza de consultanta si analiza se încheie prin identificarea si definirea unei solutii concrete si propunerea unui plan de dezvoltare si implementare a aplicatiei
 • în principiu, sunt identificate principalele informatii necesare, precum:
  • Date generale despre companie (nume, adresa, persoane de contatct etc.)
  • Date despre profilul si afacere
  • Obiective aplicatiei: calcul, gestiune, manipulare informatii, activitti si flux informational etc.
  • Definirea functiilor pentru toate componentele importante

3. Proiectarea

 • identificarea de solutii creative pentru design, pentru plasarea informatiilor relevante etc.
 • analiza de ansambru si de detaliu a proiectului si identificarea tehnologiilor optime pentru dezvoltare
 • identificarea competentelor în utilizarea celor mai noi tehnologii si a resurselor de dezvoltare.
 • elaborarea conceptiei detaliate a bazei de date, a necesarului de date si informatii pentru aplicatie si structurii acestora, definirea entitatilor, a modului de acces privilegiat sau nu a utilizatorilor la utilizarea diferitelor categorii de informatii rtc.
 • stabilirea definitiva a solutiilor de rezolvare, inclusiv a resurselor si tehnologiilor de dezvoltare
 • elaborarea specificatiilor de programare si a unui plan detaliat de dezvoltare tehnica a proiectului


4. Programare

 • se face pe baza specificatiilor tehnice elaborate în faza anterioara
 • consta din construirea elementelor statice si dinamice ale aplicatiei:
  • crearea bazei de date
  • crearea modelelor de flux a informatiei
  • crearea programelor de tratare a intrarilor si iesirilor din sistem:
   • crearea formularelor interactive
   • afisarea informatiilor rezultate etc.

5. Testare

 • testare si verificarea functiilor aplicatiei
  • testarea modulelor de program (functii proceduri, clase etc.)
  • testarea de integritate a modulelor
  • testarea componentelor
  • testarea finala a sistemului
  • evaluarea si documentarea rezultatelor testarii pentru fiecare faza importanta a proiectului tehnic
 • daca în urma testarii s-au descoperit nefunctionalitati, erori etc. se vor face revizuiri si corectari ale site-ului sau componentelor acestuia.

Nota: Cu exceptia testarii finale a sistemului, toate tipurile de testare se executa ciclic, pe toate fazele de executie a proiectului tehnic.

6. Documentare

 • elaborarea documentatiei tehnice a aplicatiei
 • elaborarea documentatiei de utilizare, includerea helpurilor online
 • elaborarea documentatiei de prezentare

Nota1: Documentatia tehnica se elaboreaza pe toate fazele de executie a proiectului, în final ea fiind doar asamblata în module speciale de documentare.

7. Instruire

 • în functie de complexitatea sistemului si de conditiile prevazute, instruirea se poate face la sediul clientului, prin corespondenta si/sau online, sau la sediul nostru
 • instruire se face pentru situatiile în care clientul trebuie sa întretina la zi baza de date
 • instruirea este importanta mai ales în cazul în care sarcinile de administrare a aplicatiei dupa implementare revin clientului
 • faza de instruire poate consta din:
  • asigurarea documentatiei de utilizare a aplicatiei
  • instruirea utilizatorilor aplicatiei, a administratorului bazei de date sau aplicatiei etc.

Nota: Numai aplicatiile complexe, sau cele care includ componente importante de administrare, necesita în general o faza de instruire a utilizatorilor.

8. Implementare

 • dupa caz, aceasta faza poate fi executata numai de catre client, sau împreuna cu clientul
 • în functie de complexitatea sistemului, faza de implementare poate consta din:
  • instalarea aplicatiei
  • asigurarea si aplicarea datelor reale de test pentru o verificare finala (în cazul aplicatiilor complexe, cu volum mare de informatii, si/sau la dorinta clientului)
  • demonstrarea functionalitatii si verificarea respectarii cerintelor
 • intrarea în exploatarea curenta a aplicatiei, asigurarea suportului angajat

Nota: Este important ca în aproape toate fazele de executie coordonatorul proiectului sa tina în permanenta legatura cu clientul si/sau persoanele de contact stabilite de acesta.

V. TEHNOLOGII UTILIZATE

Principalele tehnologii folosite în acest moment de InfoRapArt pentru dezvoltarea de aplicatii de gestiune sunt:

a) pentru consultanta, analiza, proiectare si planificare proiect:

 • RUP (Rational Unified Process), UML (Unified Modelling Language), MS Project 2000

b) sisteme de operare:

 • All Windows, Linux
c) Baze de date relationale:
 • Oracle, InterBase, Access, Corel Paradox
d) limbaje de programare:
 • Delphi, Visual Basic, C++, Visual C++, ObjectPAL, SQL, PL/SQL
e) medii de dezvoltare:
 • Delphi, .NET, SQL*Plus
 

Copyright © - 2004 InfoRapArt


Copyright © 2007 - InfoRapArt